[Mageia-i18n] bits to translate from http://mageia.org/en/

Catalin Florin RUSSEN cfrussen at yahoo.co.uk
Tue Nov 30 15:15:13 CET 2010


Dear all,

Here's the Romanian translation:

-> Original:

Mageia is a fork of Mandriva Linux,           supported by a 
not-for-profit organisation of           recognized and elected 
contributors.
Further than just delivering a free, secure, stable and sustainable operating 
system,             the goal is to set up a stable and trustable 
governance to direct collaborative projects             (check 
original announcement).

-> Translation:
Mageia este o derivație de Mandriva Linux, ce se bazează pe o organizație 
nonprofit compusă din contribuitori cunoscuți și votați pentru munca lor.
Dincolo de un sistem de operare liber, securizat, stabil și peren, obiectivul 
este stabilirea unei guvernări stabile și legitime în jurul unui model 
colaborativ (citiți anunțul oficial).

-> Original:
Happening right now
	* Association creation (Nov. 2010)
	* Logo design, selection (Oct-Dec. 2010)
	* Teams setup (Oct-Dec. 2010)
	* Packaging, build systems, Web tools setup-> Translation:

Se întîmplă acum
	* Crearea asociației (Noi. 2010)
	* Crearea siglei, selecție (Oct-Dec. 2010)
	* Compunerea echipelor (Oct-Dec. 2010)
	* Configurarea sistemului de clădit, împachetat, uneltelor web-> Original:
Contact the founders team: 
	* mageia-contact at mageia.org
	* press at mageia.org
	* expect an answer within 2 days-> Translation:
Contactați echipa fondatoare: 
	* mageia-contact at mageia.org
	* press at mageia.org
	* așteptați un răspuns în termen de 2 zile=> Modifications on Romanian page:

Replace the ” Știri ” with ” Actualități ”

Replace the ” Cum să ne contactați ” with ” Alăturați-vă nouă! ”

Missing title: in top of "Paris, 18 septembrie 2010" you have to add the title: 
ANUNȚ

That must be all for now.
Good luck!

 Best regards,
Florin Catalin RUSSEN
Romanian Translation Team


   


More information about the Mageia-i18n mailing list